Gràfic
Jazz Moon
Client:
Xavier Piqué

Projecte:
Disseny de la imatge gràfica del CD Jazz Moon, on Xavier Piqué versiona peces clàssiques de jazz.
Realització de la creativitat, maquetació i arts finals.

Disseny:
RGR

Fotografia:
RGR

Il·lustració:
RGR