Gràfic
Imatge corporativa RebostQgat
Client:
Rebost Qgat

Projecte:
Disseny del logotip i la imatge global de l'empresa.

Disseny de la papereria corporativa: tarjes personals, papers de carta, tarjetons, ... i aplicació de la imatge a: xapes, rollups, banderoles, caixes de cartró, i d'altres suports.

Realització de la creativitat, disseny i arts finals.

Disseny:
RGR