Gràfic
Catàleg de Lots de Nadal per RebostQgat
Client:
Rebost Qgat

Projecte:
Disseny, compaginació i preparació d'arts finals pel catàleg dels Lots de Nadal de RebostQgat.

Disseny:
RGR

Fotografies:
Ignasi Oliveras

Contingut:
RebostQgat