Il·lustració
Agendes Infantil
Escoles Manyanet
Posters
Escoles Manyanet
Decoració botigues
Flor de Neu
Posters teatrals
Diversos grups
Il·lustracions aplicades
Joseph le garçon
Llengua de signes catalana
Projecte particular
Productes de papereria
Comercial Milos