Il·lustració
Posters Escoles Manyanet
Client:
Nestlé Health Science

Projecte:
Cartells referits als temps litúrgics, distribuïts per a tots els cursos de les escoles manyanetianes.

Il·lustració:
RGR